dtp

„Jednoliterowce” dopuszczalne na końcu wierszy?

Nigdy bym na to nie wpadł, ale oto, w Słowniku Ortograficznym PWN, znalazłem taką zasadę: [204] 54.8. Inne uwagi dotyczące przenoszenia wyrazów 54.8.1. Jednoliterowe spójniki i przyimki (a, i, u, w itd.) mogą pozostawać na końcu wiersza w tekście ciągłym, natomiast w tytułach książek i ich rozdziałów winny być przenoszone do Read more…

By ryplay, ago
dtp

spacja przed jednostkami miar

Ostatnio natknąłem się na problem (odwieczny dla wielu zapewne) dodawania (lub nie) spacji między wartościami a następującymi po nich jednostkami miar. Jak zwykle, szkoły są dwie – "falenicka" spację wstawiać, oraz "otwocka" – bez spacji, wartość i jednostka jednym ciągiem. No jest jeszcze jedna, wstawiać "cienką" spację. Osobiście, skłaniałbym się ku tej ostatniej, ale chciałbym mieć na to jakieś konkretne potwierdzenie. (więcej…)

By ryplay, ago