• Home
  • idtp
  • dtp
  • „Jednoliterowce” dopuszczalne na końcu wierszy?
http://idtp.pl/wp-content/uploads/2011/04/LLandS_02-960x600_c.jpg

„Jednoliterowce” dopuszczalne na końcu wierszy?


Nigdy bym na to nie wpadł, ale oto, w Słowniku Ortograficznym PWN, znalazłem taką zasadę:

[204] 54.8. Inne uwagi dotyczące przenoszenia wyrazów
54.8.1. Jednoliterowe spójniki i przyimki (a, i, u, w itd.) mogą pozostawać na końcu wiersza w tekście ciągłym, natomiast w tytułach książek i ich rozdziałów winny być przenoszone do następnego wiersza.

Bracia Typofile! Co Wy na to? Ja jestem zszokowany!

One Respond

You must be logged in to post a comment.

Menu