A odpowiedź znajdziecie w kolejnej infografice.

„Najlepszy krój to taki, którego czytelnik nie widzi, ale widzi treść”


ryplay

Urodziłem się i wychowałem w Poznaniu. Z zawodu technik, w głowie rzemieślnik a w sercu – artysta…