• Home
  • idtp
  • Dzielenie tabeli w Microsoft Word

Co zrobić, by podzielić tabelę w programie Microsoft Word, lub po prostu dodać jeden pusty wiersz nad nią?

To nie jest takie proste, gdy tabela znajduje się na samym początku dokumentu (lub jego sekcji).

  1. Wstaw kursor tekstowy na początku którejkolwiek komórki w wierszu, którym ma się zaczynać druga tabela
    dzielenie tabeli etap 1
  2. Teraz wciśnij ctrl+shift+enter*
  3. I voilla!
    dzielenie tabeli Word etap 2

* Tak wiem, to jest skrót od wymuszania przejścia do następnego łamu (kolumny jak mawiają niektórzy) tekstu. Ale w tabeli działa właśnie tak.

You must be logged in to post a comment.

Menu