a Ty? co Ty zrobiłeś dziś dla „braci twych pomniejszych”?

Source: frugaldad.com

 


ryplay

Urodziłem się i wychowałem w Poznaniu. Z zawodu technik, w głowie rzemieślnik a w sercu – artysta…